Producten


Privacy | Cookies | Algemene Voorwaarden


Deze website is eigendom van JDVB. JDVB heeft deze website geopend om belangstellenden te informeren over de producten, dealers en het laatste nieuws. Bezoekers van deze site mogen al het materiaal downloaden, maar alleen voor eigen, niet-commercieel gebruik en altijd met bronvermelding. Wijzigingen van het copyright op deze site voorbehouden. Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, door opnamen of enig andere manier voor publieke of commerciële doeleinden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van JDVB.  
JDVB doet al het mogelijke om de inhoud van deze site kloppend en actueel te houden. Alle rechten van de logo's, afbeeldingen, teksten en andere inhoud van deze site zijn eigendom van JDVB, tenzij anders is vermeld. Elk ongeautoriseerd gebruik van enig deel van deze site wordt gezien als inbreuk op de rechten van JDVB.
JDVB stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die is opgelopen als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze site of het gebruik van internetsites die elektronisch aan deze site zijn gelinked. Het gebruik van deze site geeft geen recht inbreuk te maken op deze rechten, of de rechten van derden wiens informatie op deze site staat. JDVB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die is veroorzaakt aan of enig verlies die wordt veroorzaakt door enig virus of andere zaken van destructieve aard die de computer of enig ander eigendom van de gebruiker zouden kunnen infecteren, als gevolg van het gebruik van deze site of het downloaden van een deel van de inhoud hiervan.

Gebruik gegevens
De door u opgegeven gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt om uw vraag zo snel en veilig mogelijk te behandelen. Uw gegevens zullen nimmer voor commerciele doeleinden aan derden worden verstrekt of verkocht. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het "double opt-in"-principe. Dit houdt in dat wij u pas een nieuwsbrief toesturen wanneer u in onze e-mailbevestiging door het aanklikken van een link bevestigt dat wij de nieuwsbriefservice moeten activeren. Uiteraard houden wij ons altijd aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Cookies en gegevensopslag
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen. De cookies zijn onder te verdelen in:

Functionele cookies
Deze cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de meeste websites, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur.

Andersoortige cookies
Wij gebruiken cookies om webstatistieken via Google Analytics bij te houden. Hierdoor kunnen wij het bezoekgedrag analyseren en onze site daar zo goed mogelijk op afstemmen. Daarnaast maken we gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina's te kunnen delen. Hierdoor kunt u gebruik maken van de functionaliteit van o.a. YouTube, AddThis, Facebook en Twitter. Bedrijven die in opdracht van JDVB adverteren, plaatsen daarvoor cookies op uw computer en kunnen zich daartoe toegang verschaffen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door JDVB geplaatste cookies. Dit soort cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet naar individuele personen herleidbaar.

U kunt zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren. Ook kunt u ervoor kiezen dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het 'help' menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Wij wijzen u er op dat het plaatsen van een bestelling en sommige andere functies op onze website alleen toegankelijk zijn wanneer cookies zijn geactiveerd.

Voor onze Algemene Voorwaarden: download nu de Algemene Voorwaarden (pdf)